USŁUGI PROJEKTOWE

projekty budowlane
projekty-renowacji-budynkow-zabytkowych-1
previous arrow
next arrow

W RAMACH USŁUG PROJEKTOWYCH NASZA PRACOWNIA OFERUJE WYKONANIE PROJEKTÓW:

 • nowych obiektów,
 • remontów (renowacji) oraz przebudowy budynków i obiektów zabytkowych,
 • remontów,
 • przebudowy,
 • rozbudowy,
 • adaptacji,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • aranżacji wnętrz.

Wszyscy projektanci opracowujący nasze projekty posiadają stosowne uprawnienia budowlane oraz przynależą do właściwych izb zawodowych tzn. IARP i PIIB.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

 • mieszkalnych (budynki wielorodzinne i jednorodzinne),
 • usługowych,
 • użyteczności publicznej,
 • małej architektury.

OFERUJEMY USŁUGI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE W KAŻDYM STADIUM, CO OBEJMUJE:

 • inwentaryzację budynków,
 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty aranżacji wnętrz,
 • projekty detali architektonicznych lub konstrukcyjno- budowlanych,
 • kosztorysy i specyfikacje techniczne,
 • nadzór autorski,
 • ekspertyzy, analizy i opinie architektoniczno- budowlane dotyczące możliwości zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku lub lokalu.
 • ekspertyzy techniczne w celu uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów sanitarnych.

PROJEKTUJEMY REMONTY (RENOWACJE) I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH:

 • Wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu remontu (renowacji) budynków zabytkowych, w tym zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej.
 • Projektowaliśmy remonty i przebudowy ponad dwudziestu budynków w tym kamienic mieszkalnych,
 • budynków usługowych i użyteczności publicznej zabytkowych we Wrocławiu oraz na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.
 • Otrzymaliśmy same pozytywne decyzje i opinie konserwatorskie.

Architekt mgr inż. Justyna Jakszycka jest do Państwa dyspozycji:

od poniedziałku do piątku w godz. 9 -17.

Skontaktuj się z architektem telefonicznie tel. 606 853 912 lub napisz jakszycka@gmail.com